Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Imagine THERE IS NO LIMIT

Join Our Talent Network

Stay Connected. Why?

Search job

Với mục tiêu “Sinh viên là số 1” và tạo điều kiện tốt nhất cho sinh viên trong quá trình học tập, trường Đại học Nguyễn Trãi hướng tới việc xây dựng môi trường học tập theo tiêu chí: Chuyên nghiệp – Thân thiện – Năng động.

Để đảm bảo chất lượng đào tạo, trường Đại học Nguyễn Trãi đã và đang tích cực đầu tư, hoàn thiện hệ thống cơ sở vật chất và trang thiết bị giảng dạy đạt chuẩn quốc tế.

Điều kiện học tập

Cơ sở 1 tại 266 Đội Cấn, Hà Nội

Trường Đại học Nguyễn Trãi có 2 cơ sở: cơ sở 1 tại 266 Đội Cấn, Hà Nội; cơ sở 2 tại 36A Phạm Văn Đồng, Hà Nội với tổng diện tích xây dựng là 7.122 m2. Trong đó tổng diện tích giảng đường, phòng học là 5.906 m2; tổng diện tích phòng thực hành, thí nghiệm, nhà tập đa năng là 1.088 m2.

Hiện tại, Nhà trường đang tiến hành công tác chuẩn bị đầu tư Dự án Khu giáo dục Nguyễn Trãi với diện tích 340.000 m2 tại quận Hà Đông (Hà Nội). Dự án Khu giáo dục Nguyễn Trãi được các chuyên gia thiết kế và nước ngoài hỗ trợ sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động đào tạo, nghiên cứu, dịch vụ chất lượng cao của NTU.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.