Join Our Talent Network

What is a Talent Network

Joining our Talent Network will enhance your job search and application process. Whether you choose to apply or just leave your information, we look forward to staying connected with you.

Why Join?

  • Receive alerts with new job opportunities that match your interests
  • Receive relevant communications and updates from our organization
  • Share job opportunities with family and friends through Social Media or email

Join our Talent Network today!

Contact us

Trường Đại học Nguyễn Trãi (NTU) được thành lập theo Quyết định số 183/QĐ-TTg ngày 5/2/2008 của Thủ tướng Chính phủ. NTU hoạt động theo mô hình của một trường đại học tư thục có cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm cao trong mọi hoạt động. Xuất phát từ mong muốn tri ân đồng đội hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, nhà đầu tư đã dành nguồn kinh phí lớn để thành lập NTU, thu hút lực lượng cán bộ tâm huyết và có kinh nghiệm trong triển khai đào tạo, tạo nên danh tiếng của trường Đại học Nguyễn Trãi trong hệ thống giáo dục Việt Nam. Chủ tịch và các thành viên Hội đồng quản trị NTU đã xây dựng thành công Chiến lược phát triển NTU đến năm 2020, tầm nhìn 2050 (gọi tắt là Chiến lược), nhằm xây dựng và phát triển NTU trở thành đơn vị đào tạo bậc đại học và cao đẳng có chất lượng cao và có thương hiệu uy tín trong hệ thống giáo dục đại học nước nhà.

Address : 36A Phạm Văn Đồng
Tel : 04.3748 1830
Fax :
Email : daihocnguyentrai.edu.vn@gmail.com

Please make sure to provide correct email so that we can contact you for support.

 

Thanks for joining our Talent Network,

By joining our Talent Network you have not officially applied to a position.

Please apply now to become candidates for vacancies or continue update resume.